Chu Nguyên Hải

  • 10 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

 

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Phòng khám nhi khoa Medcare

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem