Nguyễn Thị Lưu Phương

  • Chuyên khoa:
  • 41 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

 

Bác sĩ Chuyên khoa II  Nguyễn Thị Lưu Phương 41 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị Nội tổng hợp.

Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem