Nguyễn Thúy Phương Uyên

  • 10 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác Sĩ Nguyễn Thúy Phương Uyên tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011: Tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
 
  • Bác Sĩ tại Phòng khám nha khoa Eden
  • Bác Sĩ tại Nha khoa Sakura 
Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem