Đào Đình Thi

  • 10 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác Sĩ Thi là bác sĩ có hơn 10 năm kinh nghiệm trong chuyên khoa tai mũi họng, Thạc Sĩ Bác Sĩ Đào Đình Thi đã và đang khám chữa và điều trị cho rất nhiều trường hợp bệnh về tai mũi họng. Ngoài việc công tác tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TW, hiện ông đang quản lý và phụ trách khám chữa tai phòng khám tư của mình trên phố Phương Mai
 
  • Bác sĩ tại khoa Nội soi - Bênh viện Tai Mũi Họng Trung Ương

  • Bác sĩ tại khoa Mũi Xoang - Bênh viện Tai Mũi Họng Trung Ương

  • Bác sĩ tại phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Đào Đình Thi

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem