Nguyễn Thị Mai Hoàn

  • 20 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hoàn nguyên phó hoa hô hấp Bệnh Viện Nhi Trung Ương
 
  • Phó khoa hô hấp Bệnh Viện Nhi Trung Ương
  • Phòng khám nhi khoa quốc tế Medcare
Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem