Hoàng Xuân Lập

  • 26 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

Bác sĩ Lập - Nguyên phó giám đốc Bệnh Viện 198
 

Phòng khám đa khoa Y Cao Cầu Giấy

Dữ liệu đang được cập nhật
 

Danh sách bác sĩ vừa xem