Bài 1.4 Các chuyển đạo trong ECG


Video được thuyết minh bởi Lèo Bèo
Chia sẻ tại chiaseyhoc.net
Fanpage:https://www.facebook.com/Chiaseyhoc.net/
Group: https://www.facebook.com/groups/chiseyhoc.net

ECG, dien tam do,

Live Stream - Tư vấn sức khỏe

Có thể bạn quan tâm