Bước 1: Thành viên mua hàng khiếu nại về hàng hóa của người bán trên ecomedic.vn qua email: hotro@ecomedic.vn

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của ecomedic.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên mua hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì ecomedic.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

  • Trường hợp khiếu nại dịch vụ: ecomedic.vn cam kết tiếp nhận khiếu nại của thành viên và giải quyết trong vòng 24h đồng thời bồi thường cho khách hàng nếu do lỗi của ecomedic.vn dẫn đến thiệt hại.
  • Trường hợp khiếu nại về hàng hóa dịch vụ được giao dịch trên Ecomedic.vn: ecomedic.vn sẽ yêu cầu thành viên bán hàng tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của thành viên mua hàng. Nếu thành viên bán hàng không giải quyết thì BQT ecomedic.vn sẽ dừng hợp tác với đối tác đó và hỗ trợ người mua hàng bảo vệ quyền lợi của mình.

Bước 3: Nếu trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của ecomedic.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

 

Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp


1. Trách nhiệm của người bán

  • Website cung cấp dịch vụ TMĐT ecomedic.vn sẽ hỗ trợ người mua bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với người bán.
  • Website cung cấp dịch vụ TMĐT ecomedic.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch.

2. Trách nhiệm của ecomedic.vn

Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến tài sản có nhu cầu bán, nếu do lỗi của người bán trong việc cung cấp thông tin khiến hiểu sai lệch về tài sản dẫn đến tổn thất, người bán phải tự chịu trách nhiệm về việc tổn hại này.


3. Trách nhiệm của người mua

người mua có trách nhiệm cung cấp đúng, đủ và chính xác thông tin giao dịch khi có xảy ra tranh chấp. Đồng thời phối hợp với ban quản trị website ecomedic.vn để kiểm tra thông tin phát sinh với người bán phục vụ công tác giải quyết tranh chấp

 

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì ban quản trị website ecomedic.vn sẽ chuyển vụ việc sang cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho bên mua. Đồng thời Website cung cấp dịch vụ TMĐT ecomedic.vn có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về người bán và người mua trong quá trình điều tra.