Bài viết theo Tag

Bệnh án điện tử

Bệnh án điện tử – Ích bác sĩ, Lợi bệnh nhân

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hội Nội khoa Mỹ, các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu gần 170.000 bệnh nhân đái tháo đường có bệnh án điện tử ngoại trú từ năm 2005-2008. Họ phát hiện dù số lần bệnh nhân tái khám không giảm từ khi…