Bài viết theo Tag

benh gut

Bệnh gút không chừa một ai

Trước đây, nếu bệnh Gút được xem là bệnh của người giàu thì giờ đây, khả năng mắc bệnh và các triệu chứng của bệnh đã tăng lên nhanh chóng. Năm 2012 ghi nhận 22.000 người trên cả nước có các triệu chứng của bệnh gút (theo báo cáo khảo sát…