Bài viết theo Tag

Chăm sóc sức khỏe chủ động

Chăm sóc sức khỏe chủ động – Phòng bệnh cho cả gia đình

1. CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG là gì?             Chăm sóc sức khỏe chủ động là một xu hướng mới trong lĩnh vực Y tế - Chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Trong đó, bệnh nhân và người thân, con cái của bệnh nhân có thể chủ động theo dõi,…