Bài viết theo Tag

chăm sóc sức khỏe

Bác sĩ gia đình – Phần 1: Bạn của mọi nhà

1. Bác sĩ gia đình là ai? Khác với các bác sĩ chuyên khoa, hiểu biết sâu về một lĩnh vực, chuyên khoa mà họ đào sâu nghiên cứu như: tiêu hóa, tiết niệu, da liễu hay hô hấp; Bác sĩ gia đình lại chuyên khoa trong lĩnh vực chăm sóc sức…