Bài viết theo Tag

đường

Đường – Loại nào tốt? Loại nào nên tránh?

1. Đường tự nhiên và đường bổ sung Các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ cho biết, có thể chia đường thành 2 loại: đường tự nhiên và đường bổ sung, với những tác động rất khác nhau tới sức khỏe. Đường tự nhiên là đường có trong những loại…