Bài viết theo Tag

hiến máu

Hiến máu – lợi người, ích ta

1. Cảm giác đã cứu sống được người khác Đó là một cảm giác tuyệt vời khi có thể cùng với các bác sỹ góp phần cứu sống bệnh nhân. Không có một sản phẩm nào hoàn hảo để thay thế cho máu người. Lượng máu bạn hiến sẽ được chia thành nhiều thành…