Bài viết theo Tag

Hồ sơ sức khỏe cá nhân

Ai sẽ hỗ trợ bác sĩ gia đình khi mô hình này nhân rộng?

1. Bác sĩ gia đình cần nhiều hơn một trợ lí  Bác sĩ gia đình  là những người được đào tạo để chăm sóc bệnh nhân ban đầu một cách toàn diện trong bối cảnh sức khỏe, gia đình và xã hội của người bệnh. Kể cả khi người đó chuyển đi nơi khác và…