Bài viết theo Tag

kháng thuốc kháng sinh

Kháng sinh và những điều cần biết

Là hệ quả của một “Thời đại kháng sinh” - kháng kháng sinh đang là chủ đề nóng trong thời gian gần đây. Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng cũng như góp phần giúp thay đổi thói quen “xấu” bao lâu nay của mỗi chúng ta khi sử dụng thuốc nói…