Bài viết theo Tag

kiệt sức

Bác sĩ lão hóa có phải là gánh nặng không?

Là những người đánh giá pháp y, chúng tôi thường được yêu cầu xem xét và đánh giá nhận thức của các đồng nghiệp lớn tuổi. Tiền đề thường liên quan đến một sai lầm nhỏ, lựa chọn từ ngữ kém hoặc xử trí sai. Một bác sĩ được báo cáo vì gặp khó…