Bài viết theo Tag

Mọc răng

Qúa trình mọc răng sữa ở trẻ

1. Lịch mọc răng ở trẻ 2 răng cửa hàm dưới: 6-10 tháng 2 răng cửa hàm trên: 8-12 tháng 2 răng cửa bên hàm trên: 9-13 tháng 2 răng cửa bên hàm dưới: 10-16 tháng 2 răng hàm đầu tiên (hàm trên): 13-19 tháng 2 răng hàm đầu tiên (hàm…