Bài viết theo Tag

rối loạn cương dương

Xử trí thế nào với tình trạng “trên bảo dưới không nghe”

Rối loạn cương dương là một phần của tự nhiên và của cuộc sống, và do đó, có thể xảy ra bất kể lúc nào. Đa phần các trường hợp thì rối loạn cương dương (ED) là hậu quả của lo lắng, có thể là vì điều đó đã từng xảy ra trước đây và nam giới…