Bài viết theo Tag

Sặc sữa

Sơ cứu khi trẻ bị sặc sữa

1. Nhận biết trẻ bị sặc sữa Trẻ đang bú hoặc sau bú đột ngột ho, sặc sụa, tím tái Sữa trào ra mũi, miệng trẻ Trẻ hốt hoảng, da xanh tái, mềm nhũn hoặc co cứng, có thể ngừng thở 2. Sơ cứu trẻ sặc sữa * Vỗ lưng, ấn ngực: Vỗ lưng: Đặt…