Bài viết theo Tag

thực phẩm biến đổi gen

Phân biệt thực phẩm GMO và thực phẩm truyền thống

Trong một cuộc khảo sát gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy 111/323 mẫu thực phẩm chọn ngẫu nhiên ở 17 chợ, siêu thị đã cho kết quả kiểm nghiệm là sản phẩm biến đổi gen. Bao gồm: Các loại ngô giống có nguồn gốc trong nước và nước…