Bài viết theo Tag

thuốc nhỏ mắt

Những sai lầm tai hại khi sử dụng thuốc nhỏ mắt

1. Mở mắt to và nhỏ thẳng vào tròng đen (giác mác) của mắt Đây là sai lầm nhiều người mắc phải nhất. Khi nhỏ thuốc vào tròng đen của mắt, lượng thuốc lưu giữ lại được rất ít (khoảng 7-8 microlit) không đủ lượng thuốc điều trị, hơn…