Bài viết theo Tag

trầm cảm

Trầm cảm – Vấn đề không của riêng ai

Ngày sức khỏe thế giới được Tổ chức Y tế thế giới WHO khởi xướng và được tổ chức hằng năm vào ngày 7/4. Đây là dịp để cộng đồng cùng quan tâm và có những chiến lược hành động với một bệnh lý hay tình trạng sức khỏe đang ảnh hưởng trực tiếp…