Bài viết theo Tag

xoắn tinh hoàn

XOẮN TINH HOÀN

Định nghĩa: Xoắn tinh hoàn là hiện tượng tinh hoàn bị xoắn quanh trục của nó làm tắc nghẽn mạch máu nuôi tinh hoàn làm phù nề, sung huyết và hoại tử tinh hoàn. Phân loại: Xoắn tinh hoàn được chia làm 2 nhóm chính.