Bài viết theo Tag

xử trí

Xử trí khi trẻ sốt cao co giật

1. Sốt như thế nào là cao? Theo Tổ chức y tế thế giới, bé được coi là sốt khi thân nhiệt đo được ở nách bé là trên 37.5 độ C. Trong đó, sốt được phân loại như sau: Sốt nhẹ: 37.5 - 38.5 độ C Sốt trung bình: 38.5 - 39 độ C Sốt cao: trên 39 độ…