Danh mục

Tin tức

CÙNG ECOMEDIC TẠO NÊN LÀNG CÔNG NGHỆ Y TẾ MEDTECH -TECHFEST 2017

1. TECHFEST 2017 có điểm gì đặc biệt? TECHFEST 2017 có chủ đề: Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp (Ecosytem connect), có sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan trong Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến…