Danh mục

ECG-điện tâm đồ

Seri ECG điện tâm đồ được thực hiện sưu tầm và thuyết minh-chia sẻ bởi Chiaseyhoc.net

Bài 1.5 Thời gian và ECG phần 2

Video được thuyết minh bởi Lèo Bèo Chia sẻ tại chiaseyhoc.net Fanpage:https://www.facebook.com/Chiaseyhoc.net/ Group: https://www.facebook.com/groups/chiseyhoc.net ECG, dien tam do,

Bài 1.5 Thời gian và ECG phần 1

Video được thuyết minh bởi Lèo Bèo Chia sẻ tại chiaseyhoc.net Fanpage:https://www.facebook.com/Chiaseyhoc.net/ Group: https://www.facebook.com/groups/chiseyhoc.net ECG, dien tam do,

Bài 1.4 Các chuyển đạo trong ECG

Video được thuyết minh bởi Lèo Bèo Chia sẻ tại chiaseyhoc.net Fanpage:https://www.facebook.com/Chiaseyhoc.net/ Group: https://www.facebook.com/groups/chiseyhoc.net ECG, dien tam do,